• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bestuursorganen

Raad van Bestuur

Voor het gerechtelijk ressort Antwerpen:

 Martine Vergauwen    Voorzitter  
 Wim Goudezeune  Adjunct-voorzitter

Voor het gerechtelijk ressort Brussel:

 Hans van Ham  Penningmeester
 Dominique Holemans   Adjunct-penningmeester

Voor het gerechtelijk ressort Gent:

 Gilbert De Wilde    Secretaris
 Frederic Raes  Adjunct-secretaris

 

Raad van Toezicht

Voor het gerechtelijk ressort Antwerpen:

 Egbert Lemouche  effectief lid
 Dieter Dias  plaatsvervangend lid

Voor het gerechtelijk ressort Brussel:

 Johan Vanhecke  effectief lid 
 Ronald Vanswijgenhoven  plaatsvervangend lid

Voor het gerechtelijk ressort Gent:

 Francis Snoeck   effectief lid 
 Barbara Strobbe  plaatsvervangend lid

 

Erevoorzitters 
 Jan De Meuter
 Ivo Goeyens