• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Situatieschets voor DIAM

De Vlaamse Regering besliste op 15 december 2006 (m.b.t. gedwongen invordering van de bijdragen en geldboetes i.v.m. de Vlaamse zorgverzekering) en op 18 juli 2008 (m.b.t. alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) om over te gaan tot een gecentraliseerde aanpak bij de aanstelling van gerechtsdeurwaarders.

Vóór 2008 kende de Vlaamse Belastingdienst een veelheid aan aanspreekpunten en werd ze geconfronteerd met verschillen in de dossierafhandeling, vele communicatiekanalen en vele verschillende manieren van kostenafrekening.

Om de procedure van de gedwongen invordering beter te laten verlopen, werd dan ook gezocht naar een efficiëntere samenwerkingsvorm. Het beheer van de dossiers en de gegevensuitwisseling met de gerechtsdeurwaarders moest aanzienlijk verbeterd en vereenvoudigd worden.

Het was tevens de bedoeling de uniformiteit te verhogen. Tot dan waren immers 124 verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren met de inning bezig, elk met hun eigen manier van werken.