• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nieuws

DIAM reageert op artikel in De Tijd


DIAM betreurt de foutieve berichtgeving in De Tijd d.d. 8 juli jl., waarin wordt beweerd dat de ontwikkeling van het platform gefinancierd werd door de NKGB.

De licentie op het platform werd immers gefinancierd door DIAM zelf, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DIAM heeft een licentie gekocht op de bestaande software die door J.D.-Consult is ontwikkeld voor een gerechtsdeurwaarderskantoor.


Deze software laat Diam toe om

- alle relevante gegevens (noodzakelijk voor de gedwongen invordering van schuldvorderingen in beheer van de Vlaamse belastingdienst) te verzamelen

- en alle fiscale en niet-fiscale invorderingen -onder meer de onroerende voorheffing, de leegstandsheffing, de verkeersbelasting en de planbatenheffing - efficiënt te innen.

 

Tot nu toe werden 670.000 dossiers verdeeld onder 318 gerechtsdeurwaarders, met een inningsratio van meer dan 80%. Er mag dus terecht gesproken worden van een succes.